ข่าวและประกาศ

การเข้าใช้งานระบบห้องเรียนออนไลน์

 
รูปภาพของPhanomrat Nasok
การเข้าใช้งานระบบห้องเรียนออนไลน์
โดย Phanomrat Nasok - พุธ, 1 กุมภาพันธ์ 2017, 6:58PM
 

การเข้าใช้งานระบบห้องเรียนออนไลน์  ขณะนี้ได้ปรับปรุงระบบห้องเรียนใหม่   ให้นักศึกษาติดต่อครูผู้สอนโดยตรง ครับ