ข่าวและประกาศ

การเข้าใช้งานระบบห้องเรียนออนไลน์

 
Picture of Phanomrat Nasok
การเข้าใช้งานระบบห้องเรียนออนไลน์
by Phanomrat Nasok - Wednesday, 1 February 2017, 6:58 PM
 

การเข้าใช้งานระบบห้องเรียนออนไลน์  ขณะนี้ได้ปรับปรุงระบบห้องเรียนใหม่   ให้นักศึกษาติดต่อครูผู้สอนโดยตรง ครับ